Giỏ hàng

VAN GIẢM ÁP

Van gim áp là hay còn gọi là van ổn áp, van điều áp. Loại van này có chức năng và nhiệm vụ chính đó là làm cho áp suất đầu ra thấp hơn áp suất tại đầu vào trên một hệ thống . Van gim áp là hay còn gọi là van ổn áp, van điều áp. Loại van này có chức năng và nhiệm vụ chính đó là làm cho áp suất đầu ra thấp hơn áp suất tại đầu vào trên một hệ thống .

 

Zalo Công ty TNHH ICV WORLD SĐT Công ty TNHH ICV WORLD